0262 642 20 64-65 | 0530 323 62 41

HİZMETLERİMİZ > İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Tehlike sınıflarına göre;

·         Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika,

·         Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 20 dakika,

·         Çok tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 40 dakika

Süre ile İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alınması gerekmektedir.

Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SSK, vergi vb tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İş Güvenliği Uzmanları ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İş Güvenliği Uzmanı yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmamanın cezası aylık 5.390,- TL dir. İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmaması durumunda sadece bu ceza ile kalınmayacak ve İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasında olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılamamasından dolayı da işçi başına aylık 1.078,- TL, risk analizi yapılmamasından dolayı 3.234,- TL para cezası ödenecektir. Tüm bunlar işverenlerimiz için ciddi bir maliyet oluşturacaktır. Bu yüzden İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti mutlaka sağlanmalı ve İş Güvenliği Uzmanının tespit ve önerileri de mutlaka yerine getirilmelidir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle hem idari para cezası ile, hem çeşitli tazminat davaları ile karşı karşıya kalınmaması, hem de ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunulması açılarından bakıldığında her iletmenin mutlaka İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir. Bu yüzden eğer bir işyeri İş Güvenliği Uzmanınız yok ise YÜZYIL ( OSGB ) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

Kadromuzda bulunan 27 adet C sınıfı,  B sınıfı ve A sınıfı uzman ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya illerinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

 

Fiyat Talep Et

Fiyat Talep Formu