0262 642 20 64-65 | 0533 402 28 35

İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ > Temel İlkyardım Eğitimleri

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile olay yerine acil yardım ambulansının ulaşması genellikle 5 dakikanın üzerinde gerçekleşmektedir. Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi bir çok durumda bu süre hayat kurtarmak için yeterli değildir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür. Bu konuda bireylerin bilinçli yaklaşımı gerekmektedir.
Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır.

Program sonunda katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınırlar. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup, bu sınavı başarı ile tamamlayanlara Sağlık  Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası verilir.
Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi Proğramı (16 saat)
1- Genel İlkyardım Bilgileri
2- Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda İlkyardım
5- Yaralanmalarda İlkyardım
6- Yanık Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7- Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde İlkyardım
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11- Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12- Boğulmalarda İlkyardım
13- Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

 1 Gün    
 Saatler     Konu
 09:00-09:20     Açılış - Tanışma
 09:20-09:30     Beklentiler - Kurs amaçlarının açıklanması
 09:30-09:50     Kurs öncesi soru formu
 09:50-10:00     Ara
 10:00-10:15     Performans Değerlendirme Matriksi
 10:15-11:00     Genel ilkyardım bilgileri   
 11:00-11:15     Ara     
 11:15-12:15     Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 12:15-13:15     Öğle Arası
 13:15-14:15     Hasta / yaralı taşıma teknikleri       
 14:15-14:30     Ara
 14:30-15:30     Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 15:30-15:45     Ara
 15:45-16:45     Kırık , çıkık ve burkulmalarda ilkyardım    
 16:45-17:00     Günün değerlendirilmesi

 2 Gün    
 Saatler     Konu
 09:00-09:30     Tekrar
 09:30-10:30     Kanamalarda ilkyardım
 10:30-10:45     Ara
 10:45-11:45     Yaralanmalarda ilkyardım
 11:45-12:00     Ara
 12:00-12:30     Pratik
 12:30-13:30     Öğle Arası
 13:30-14:30     Yanık, donma,ve sıcak çarpmasında  ilkyardım
 14:30-14:45     Ara
 14:45-15:30     Zehirlenmelerde ilkyardım
 15:30-16:00     Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 16:00-16:15     Ara
 16:15-16:30     Göz,kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 16:30-16:45     Boğulmalarda ilkyardım
 16:45-17:00     Günün değerlendirilmesi
 
BAŞVURU ve KAYIT
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan sınavda ; başarılı olanlara SAĞLIK BAKANLIĞI onaylı İLKYARDIM SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

· 1 adet fotoğraf
· T.C. Kimlik No
· Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara;

· İlkyardımcı Sertifikası,
· İlkyardımcı Kimlik Kartı, verilecektir.

 

Fiyat Talep Et

Fiyat Talep Formu