0262 642 20 64-65 | 0533 402 28 35

İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ > İlkyardım Güncelleme Eğitimi (8 Saat)

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile olay yerine acil yardım ambulansının ulaşması genellikle 5 dakikanın üzerinde gerçekleşmektedir. Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi bir çok durumda bu süre hayat kurtarmak için yeterli değildir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür. Bu konuda bireylerin bilinçli yaklaşımı gerekmektedir.
Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır.

İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİMadde 21 - “…..İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”
Yenileme Eğitimleri sonunda; mevcut sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl uzatılacak olup, ilkyardımcı kimlik kartları ve sertifikaları yenilenecektir.

İLKYARDIM YENİLEME EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI;
1) Genel ilkyardım bilgileri,
2) Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
3) Temel yaşam desteği,
4) Kanamalarda ilkyardım,
5) Yaralanmalarda ilkyardım,
6) Yanık, Donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım,
7) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
8) Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
9) Zehirlenmelerde ilkyardım,
10) Hayvan ısırmalarında ilkyardım,
11) Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
12) Boğulmalarda ilkyardım,
13) Hasta/yaralı taşıma teknikleri,

NOT: Yukarıda belirtilen 13 madde, İlkyardım Eğitiminde işlenilen konuların ana başlıklarıdır.
Temel İlkyardım (16 saat) Eğitimlerimizdeki konular, Eğitimlerle aynı konular olup, sadece uygulamalar da zaman biraz daha kısa sürelidir.
(Eğitim Konuları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan konulardır.)

 

Fiyat Talep Et

Fiyat Talep Formu