0262 642 20 64-65 | 0530 323 62 41

LIFEGUARD > Kalite Politikamız

Misyon
Halkımızın sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyon
Bölgemizde, Koruyucu ve İyileştirici sağlık hizmetlerini birarada başarı ile uygulayan, halkımızın sağlığına en üst seviyede katkı sunan saygın sağlık kuruluşlar arasında yer almak.

Değerlerimiz
Yeniliklerin takipçisi olmak,
Sürekli gelişim,
Dürüstlük ve güven,
Tıbbi etik yaklaşım,
Çalışana değer verme,
Ekip çalışması ve dayanışma,
Şefkat duygusu ve insan onuruna saygı,

Politikamız
Tıbbın ulaştığı son bilgi ve teknolojiyi kullanmak,
İSG ve Kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek,
Meslek etiği, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmek
Hasta, hasta yakını, çalışan güvenliğni sağlamak ve hizmetlerimizdeki memnuniyeti en üst seviyede tesis etmektir.

 

Fiyat Talep Et

Fiyat Talep Formu